Home > Wereld Economie > IMF stelt één-wereldmunt als officieel einddoel

IMF stelt één-wereldmunt als officieel einddoel

Het IMF heeft ook al een mogelijke naam voor de één-wereldmunt: de Bancor, al 66 jaar geleden bedacht door de beroemde econoom J.M.Keynes.

Er wordt al heel lang over geschreven en internationale politici en officials hebben het sinds het begin van de financiële crisis in 2008 regelmatig gesuggereerd, maar nu is het dan écht zover: het IMF heeft in een officieel rapport gesteld dat er één-wereldmunteenheid moet komen, omdat dit de beste manier zou zijn om de ‘stabiliteit van het Internationale Monetaire Systeem’ (IMS) te bewaren.

Volgens het IMF moet de hele wereld samengetrokken worden in één financieel systeem omdat de onafhankelijke landen niet in staat zijn gebleken om hun begrotingstekorten voldoende terug te dringen of om hun overschot op de juiste manier aan te wenden. De groeiende onbalans die dit veroorzaakt maakt het huidige financiële systeem kwetsbaar voor schokken, en is daarom ‘uiteindelijk voor ons allemaal onhoudbaar’.

‘De wereldcrisis van 2008/2009 heeft -hoeveel het ook gekost heeft- de internationale monetaire stabiliteit niet in gevaar gebracht, en het IMS staat niet op de rand van instorten. Dat gezegd heeft het huidige systeem ernstige gebreken waardoor het verzamelen en creëren van (financiële) reserves wordt mogelijk gemaakt en gevoed. Uiteindelijk is dit beleid onhoudbaar en wordt het systeem -totdat het wordt omgekeerd- blootgesteld aan risico’s en schokken die in een hervormd systeem kunnen worden geminimaliseerd,’ aldus het in april 2010 verschenen rapport.

‘De opbouw van reserves is het afgelopen decennium dramatisch versneld, met name sinds 2003/2004. Aan het einde van 2009 waren de reserves gestegen tot 13% van het wereld-BNP; dat is meer dan 50% van de totale import van goederen en diensten en een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. In de opkomende markten groeiden de reserves tot 32% (26% exclusief China) van hun BNP, en 27 van de top-40 reservehouders nemen 90% van alle reserves voor hun rekening en kenden een tweecijferige groei in de periode 1999-2008… Daarnaast is meer dan de helft van alle reserves in het bezit van slechts vijf landen.’

In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is.

‘Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen. Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.’

Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen.

  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: